Commercial Force Ltd.

A COMPANY FOR SALES AND TRADE MARKETING

SALES AND TRADE MARKETING COMPANY

ЗА НАС

Ние сме ентусиазиран и динамичен екип с повече от двадесет години опит в сферата на Продажби, Търговски маркетинг и Бизнес развитие. През тези години, като ръководители в различни компании, нашето основно предизвикателство винаги е било да намерим и обучим служители за търговски отдел. Целта не е просто да постигаме отлични резултати, а да създаваме професионалисти. Това ни вдъхнови и решихме да посветим усилията ни точно в това: да намерим, обучим, развием и свържем добрите търговци с реномирани компании. Впоследствие ние ще проследим, дали служителите се справят успешно чрез дейността ни за Пазарно проучване и измерване. 

Нашите основни принципи са:
- Фокус върху Продажби и Търговски маркетинг дейности;
– Гъвкавост и оптимизирани решения;
- Доверие и отговорност към партньорите;
- Хората не са просто ресурс

selection

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

Нашият подход е чрез изграждаме мрежа от професионалисти, които лично познаваме или са препоръчани от доверени колеги. Фокуса ни е върху подбор на служители за Търговски и Маркетинг отдел.
Обхвата ни е от позиция Мърчъндайзер до Мениджър продажби, съответно Маркетинг мениджър. Ще препоръчаме подходящия кандидат само ако сме убедени, че той притежава необходимите компетенции и опит за конкретна позиция, но и ако компанията отговаря на очакванията. 
Това ни отличава и сме предпочетен партньор. 

Не се дължи такса, ако не намерим подходящия кандидат. 
Свържете се с нас и ще откриете още ползи и предимства.

Удостоверение: 3127 / 09.02.2021

Recruitments

COURSES

КУРСОВЕ ЗА ПРОДАЖБИ И ТЪРГОВСКИ МАРКЕТЕНИГ

Ние подготвяме и сертифицираме служители за Търговски отдел - Продажби и Търговски маркетинг 
Всеки курс има определени модули с цел участниците да придобият необходимата подготовка за конкретната позиция. Модулите включват теория, задачи и курсови проекти за усвояване и затвърждаване на придобитите знания и умения. Обучаващите са практикуващи професионалисти с доказан опит по темите.
След всеки курс участниците имат възможност да положат изпит и да получат Сертификат, а така също и нашите специални препоръки. На най-добрите предлагаме да започнат работа при нас в отделите ни за Мърчъндайзинг или Пазарно проучване, докато талантите ги свързваме директно с най-добрите компании.
Имаме капацитета и опита да адаптираме курс или обучения за специфични бизнес нужди на компания. 

 Кликнете върху курсовете по-долу за подробности. 

Courses

Цел: Необходимите знания, които всеки Търговски представител следва да притежава, за отлично представяне и постигане на цели
Участници: Настоящи или бъдещи Търговски представители, мотивирани да изградят кариера
Ползи:"SR Сертификат" - Предимство в проектите ни за подбор, присъединяване в нашия Мърчъндайзинг екип
Продължителност: Общо 24 часа
Формат: Присъствено (от 6 до 12 участника)
Умения: 80% технически; 20% личностни
Методология: Теория, задачи, курсови проекти
Обучаващ: Павлин Костандиев 

УЧЕБЕН ПЛАН
0. Представяне 
1. Въведение, Роля, Цели, Задачи, Отговорности 
2. Компетенции и поведение
3. Търговски маркетинг
4. Управление на продукти/услуги
5. Търговски канали и Маркетинг сегменти
6. Поставяне и изпълнение на цели
7. Управление на дневен маршрут
8. Изграждане на взаимоотношения
9. Търговска математика
10. Умения за продажба
11. Преодоляване на възражения 
12. Генериране на заявка
13. Умение за анализиране
14. Търговски отчети
15. 
Финанси
16
. Изготвяне на справки (по избор)

КАЛЕНДАР 2022

Делнични сесии: 4 седм. х 2 пъти седм. х 3 часа сесия
Сесии в нерабони дни: 4 дни х 6 часа

ГРАДОВЕ

София:
Пловдив
:

Варна:
Бургас: 
Русе / В. Търново:   

ЦЕНА: 300 лв.
Плащане: Банков превод
Документи: Фактура, Договор 

Свържете се нас да запазите участие в сесия и/или да получите повече информация

Цел: Усвояване на необходимите знания и умения за успешно подпомагане дейностите на отдел Продажби и Маркетинг 
Участници: Настоящи и бъдещи служители в отдел Търговска администрация
Ползи:: "SA Серитификат": Предимство в проектите ни за подбор, присъединяване в нашия Мърчъндайзинг или екипа ни за Пазарни проучвания
Продължителност
 : Предстои да бъдат обявени

Формат: Присъствено (от 6 до 12 участника)
Умения: 80% технически; 20% личностни
Методология: Теория, упражнения, курсов проект
Обучаващи: : Предстои да бъдат обявени

УЧЕБЕН ПЛАН - : Предстои да бъдат обявени 

КАЛЕНДАР 2022
Делнични сесии: 
Неработни дни: 

София: 
Пловдив: 
Варна:
Бургас: 
Русе / В. Търново: 
ЦЕНА: 300 лв.
Плащане: Банков превод 
Документи: Фактура, Договор 
Свържете се нас да запазите участие в сесия и/или да получите повече информация

Цел: Основни познания относно как се ръководи екип, мотивиран да постига резултати 
Участници:
 Настоящи търговски представители или ръководители на екипи
Ползи: "TL Сертификат": Предимство в проектите ни за подбор, присъединяване в нашия Мърчъндайзинг или екип ни за Пазарни проучвания
Продължителност: 72 часа обощо (9 съботи) 
Формат: 
Присъствено (от 6 до 12 участника)
Умения: 20% технически; 80% личностни
Обучаващи: : Предстои да бъдат обявени

УЧЕБЕН ПЛАН
0. Представяне 
1. Въведение, Роля, Цели, Задачи, Отговорности 
2. Необходими компетенции и поведение
3. Успешно справяне със задачите и стреса
4. Лидерство
5. Наставничество и напътстване
6. Съставяне и ръководене на екип
7. Финанси
8. Маркетинг
9. Преговори
10. Изготвяне на справки (по избор)

КАЛЕНДАР 2022
София:
Пловдив:
Варна:
Burgas:
Русе / В. Търново:

ЦЕНА: 600 лв.
Плащане: Банков превод
Документи: Фактура, Договор
Свържете се нас да запазите участие в сесия и/или да получите повече информация

Цел: : Необходимите знания как се управлява Търговски отдел
Участници: Настоящи Ръководители на екип или Мениджъри продажби
Ползи: "SM Сертификат": Предимство в проектите ни за подбор, присъединяване в нашия Мърчъндайзинг или екипа ни за Пазарни проучвания
Продължителност:  72 часа общо (9 съботи)
Формат: Присъствено (от 6 до 12 участника)
Умения: 60% технически; 40% личностни
Обучаващи: : Предстои да бъдат обявени

УЧЕБЕН ПЛАН
0. Представяне
1. Въведение, Роля, Цели, Задачи, Отговорности
2. Необходими компетенции и поведение
3. Управление
4. Лидерство
5. Презентационни умения
7. Търговско право
7. Управление на категорийте
8. Осигуряване на печеливш ръст на приходите
9. Печелившо активиране на пазара
10. Управление на ключови клиенти
11. Управление на проекти

КАЛЕНДАР 2022
София:
Пловдив:
Варна:

ЦЕНА: 1 200 BGN
Плащане: Банков превод
Документи: Фактура, Договор
 
Свържете се нас да запазите участие в сесия и/или да получите повече информация

Цел: Основни знания как се управляват Търговски маркетинг дейности  
Ползи: "TM Сертификат"; Предимство в проектите ни за подбор, присъединяване в нашия Мърчъндайзинг екип като мениджър Търговски маркетинг
Продължителност: : Предстои да бъдат обявени
Формат: Присъствено (от 6 до 12 участника)
Умения: 85% Технически; 15% личностни
Обучаващи: : Предстои да бъдат обявени

merchandising

АКТИВАЦИЯ НА ПАЗАРА И ПРОМОУТЪРИ

Merchandisers are the key to achieve constant planogram compliance or just to have recommended standard across chains and retails in most cases. This is a dream for all suppliers expecially their catigory and trade marketing managers. Companies are convinced that merchandising service has direct impact on sales and market share growth, but currently they still face a lot of issues related to the staff, cost, reporting etc. We have solutions for most of them:

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
Покритие: Национално
Обхват: Модерна търговия (NKA & LKA) и Традиционна търговия.
Персонал: Специално подбрани и обучени от нас мърчъндайзери
Ефективност: "Плащаш само това, което получаваш" 
Оптимизация на разходите: Пълно ангажирани или споделени мърчъндайзери
Отчетност: Web базиран CRM - справки в реално време (под изграждане)

Дейности в обектите - по заявка:
- Привеждане в съответствие на планограма или стандарт;
- Генериране на заявка;
- Изграждане на допълнителна точка на продажба;
- Поставяне на рекламни материали;
- Промоутъри;

Merchandising

research

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И ИЗМЕРВАНИЯ

Пазарни проучвания - очаквайте скоро

Проверка на пазарното представяне цели да провери и потвърди безпристрастно качествените KBIs/KPIs на търговците на терен. 

Основни предимства:
- Методология по изискване на клиента.
- Фармат по изискване на клиента.
- Отчитане на данни в реално време и обобщена справка до края на първата седмица след отчетния период.
- Данни за час и дата, обект, адрес и т.н.
- Индивидуална оферта на база текущи/оценка на разходите, които клиента (ще) инвестира.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

Commercial Force Ltd.

ул. акад. Борис Стефанов 35
Студентски град
София 1700
България

Mob: +359 889 805345
Mail: office@comforce.bg